CP-Symbols Architectural

CP-Symboler Architectural Series indeholder et bibliotek af symboler og genstande anvendt i arkitektoniske projekter.

CP-Symboler Architectural Series består af fem biblioteker. Hvert bibliotek kan købes separat, som en serie eller i en CP-Symbols Suite-pakke. 

Stor rabat ved køb af samlet Suite-pakke.

 

CP-Symbols Architectural Series

Arkitektonisk – Woodworks (træ) bibliotek besidder de vigtigste bygningselementer (vinduer og døre), der anvendes til udformning af planer og
  stigninger.

I Arkitektonisk – Woodworks biblioteket findes følgende symbolkategorier:

 • Windows (både plan og visning er tilgængelige f.eks. Vinduer – enkelt, dobbelt og tredobbelt),
 • Døre (plan – f.eks. Indgangsdøre, indvendige døre, udsigt – udvendige, indvendige, balkon).

Arkitektonisk – Interiør bibliotek besidder elementer af indvendige møbler, herunder: møbler, redskaber, husholdningsapparater, culverts og andet.

I Arkitektonisk – Interiørbiblioteket findes følgende symbolkategorier:

 • Generelle møbler (Top og front figurer er tilgængelige – fx senge, garderobeskabe, frysere).
 • køkkenudstyr (Top og front figurer er tilgængelige – fx væghylder, kommoder)
 • Badeværelsesudstyr (Top og front figurer er tilgængelige – fx håndklædestænger, badevifte, toiletbørster),
 • Belysning (Top og front figurer er tilgængelige – fx væglamper, vedhængslamper, arbejdslamper),
 • Andet udstyr (Top og front figurer er tilgængelige – fx tæpper, vaser, pejse, befugtere).
 • Møbler og udstyr (Top og front figurer er tilgængelige – fx tv’er, tv-hylder).
 • Sæt møbler (for eksempel bord med stole, skrivebord med sæde).
 • badeværelse-køkkenindretninger (fx flush toilets, urinals).
 • Badeværelse-køkkenarmaturer (Andet, Top og front er tilgængelige – fx bade, bruser, håndvaske, bidet).
 • Husholdningsapparater (Top og front figurer er tilgængelige – fx kogeplader, køleskabe).
 • brandsikkerhed (fx hydranter).
 • Kabler, kanaler,
 • planter (Top og front figurer er tilgængelig for: potteplanter, roser, stauder, nåletræer og buske, løvfældende buske).
CP-Symbols Architectural Series interior
CP-Symbols Architectural Series

Arkitektonisk – Marks bibliotek besidder de vigtigste mærker anvendt i arkitektoniske tegninger, herunder: rummærker, træværk mærker mv.

I Arkitektur – Marks biblioteket findes følgende symbolkategorier:

 • Rumdefinition
 • Niveau symboler,
 • Tømrer symboler,
 • Topografiske symboler,
 • Pile,
 • Indgange (fx indgang placeret på jordoverfladen eller derover, indgang placeret under jordoverfladen).
 • Skråninger.

Arkitektonisk – Sikkerheds- og evakueringsbibliotek besidder symboler, der anvendes på evakueringsplaner og sundheds- og sikkerhedssymboler.

I Arkitektur – Sikkerheds- og evakueringsbiblioteket findes følgende symbolkategorier:

 • ISO 7010 (nødsignal, brandlys, obligatoriske tegn, forbudskilt, advarselsskilte).
 • ISO 23601 (fx adfærd i tilfælde af brand, adfærd i tilfælde af uheld).
 • DIN (forbudskilt, obligatoriske tegn, advarselsskilte, nødafgangskilt, brandlys, DIN 4066, skilte til transport af farligt gods og førstehjælp).
 • ASR A1.3 (for eksempel tabel A3, tabel A4, legender).
 • PN-92 / N-01256 (brandvarsler, evakuering, sikkerheds- og sundhedsskilt, brandbeskyttelsesforanstaltninger),
 • Sikkerheds- og sundhedsskilt (tegn til transport af farligt gods og førstehjælp).
 • ÖNORM,
 • LVS (forbudskilt, advarselsskilte, nødsituationskort, brandlys og forbudskilt, obligatoriske tegn, andre)
 • NORSOK (sikkerhedsskilt, brandskilt, advarselsskilte, informationsskilte, forbudskilt, obligatoriske tegn, advarselsfaremærker, andre)
 • Offentlige informationssymboler (fx tankstationer, tætte / åbne sikkerhedsstænger, stolelifte),
 • Billedmærkning til håndtering af varer (for eksempel tilladelig stablingsbegrænsning),
 • ISO 6790 – Brandbeskyttelse (symboler, beskrivelser, yderligere symboler kun for Polen).
CP-Symbols Architectural Series evacuation
CP-Symbols Architectural Series diagrams

Flowcharts og diagrammer bibliotek indeholder symboler, der bruges i blokkeordninger i mange grene.

I Flowcharts og Diagrambiblioteket findes følgende symbolkategorier:

 • Algoritmer (grundlæggende symboler, sløjfer og databehandling, input / output enheder, lagring og hukommelse, bestem forholdet yderligere)
 • Funktionelle diagrammer (symboler – fx handling, indledende trin, rækkefølge; diagrammer funktion – fx forbindelse, frakobling, puls timer)
 • Netværk (computernetværk – fx scanner, udgang, computer terminal, netværksplacering, servere, servere monteret i stativer, andet – fx fax, mobiltelefon)
 • BPMN – Notering af forretningsprocessmodellering (arrangementer, gateways, aktiviteter, aktivitetsmarkører, opgavetyper, data),
 • Personer,
 • Andre typer (for eksempel pile, krydsninger)
 • Entitetsforhold (fx 1 til mange, 0 til 1)
 • Eksempler (netværksskema, algoritme for kvadratisk ligning, funktionsskema, flowchart: elektrisk, blokschemat teknologisk, BPMN-skema).

CP-Symbols-programmet indeholder også generelle kommandoer:

 • Linjer (rør, kanaler, kabler) – denne funktion gør det muligt at tegne enkeltlinje linjer i et skematisk billede.
 • Rammer og tabeller – indeholder et bibliotek med grundlæggende rammer og tegningstabeller.
 • Attributter og beskrivelser – bruges til at redigere attributværdier for et eller flere symboler.
 • Materialeblad – bruges til at oprette specifikationer fra elementer, der anvendes i tegningen.
CP-Symbols Architectural Series specification

CP-Producenter

Adgang til biblioteker fra mange kendte el- og HVAC- og rørfabrikanter.

CP-Symbols

Et sæt CAD-symboler fra forskellige brancher.

Mulighed for at købe et enkelt bibliotek, hele filial-serien eller et helt sæt (Suite).

Kompatibilitet med de nyeste CAD-programmer.
Mulighed for at oprette specifikationer.

CADprofi

 • Et omfattende program, der hjælper med at designe. 
 • Acess til biblioteker af kendte producenter.
 • Udvidet indhold af symbolbiblioteker og parametriske objekter fra mange standarder.
 • Udformning af evakuering, brand- og sikkerhedsplaner.
 • Mulighed for at udvide databaserne alene.
 • Værktøjer til fuld beskrivelse og projektdetaljer.
 • Kompatibilitet med de nyeste CAD-programmer.
 • Udvidet specifikation skaber.
 • Yderligere udgave kommandoer.