CP-Symbols Electrical

CP-Symboler Electrical Series indeholder et bibliotek af symboler, der anvendes i elektriske installationsprojekter.

CP-Symboler Electrical Series består af fem biblioteker. Hvert bibliotek kan købes separat, som en serie eller i en CP-Symbols Suite-pakke.

 

CP-Symbols Electrical Series

Elektrisk – IEC, NFPA-biblioteket besidder symboler, der blev fremstillet i overensstemmelse med EN 60617 og NFPA 79-standarderne.

I Electrical – IEC, NFPA biblioteket findes følgende symbolkategorier:

 • IEC (vertikale symboler – koblingsudstyr, styringsudstyr og beskyttelsesudstyr, måleinstrumenter, produktion og omstilling af elektrisk energi; aktive elementer – dioder, transistorer, tyristorer, andre; passive elementer – modstande, kondensatorer, induktorer, forsinkelseslinjer, piezoelektriske)
 • NFPA (vertikale symboler – 1L, 2L, 3L, terminaler, andre; vandrette symboler – 1L, 2L, 3L, terminaler, mærker, andre).

Electrical – Plan bibliotek har symboler for elektriske installationer, der bruges på arkitektoniske planer.

I El – Plan biblioteket findes følgende symbolkategorier:

 • Arkitektoniske og topografiske installationsplaner og diagrammer (stik, kontakter, knapper, symboler, andre – distributionskasser, hovedender med / uden lokal antenne)
 • Belysning (lamper, stikkontakter, nødbelysning, forbindelsespunkter, lystyper, andre – fx indikation af strålingsfelter),
 • Produktion og omstilling af elektrisk energi (kraftværker, andre – fx generatorer),
 • Industriel automatisering og måling (meter og optagere, andre)
 • Udstyr til brandsikring og brandbekæmpelse (detektorer, slukningsmidler, kontrolcentre, alarmanordninger, andre – f.eks. Tilslutningsbokse; afviklede standarder)
 • Alarminstallationer (detektorer, centre, læsere, barrierer, signalering, andre)
 • Telekommunikation (radiostationer, antenner, telefoner, andre)
 • Jordforbindelse (fx lysafbrydere, Fe Ground-forbindelser),
 • Passive elementer (forsinkelseslinjer),
 • Medicin (faciliteter, hospitalsmodtagelse, røntgenbilled-detensiver, shockwavehoveder, elektrokirurgi, andre – fx radiografiske kompressionsanordninger, patientstøtte)
 • Udstyr, der anvendes i hus (hjem elektrisk, lyd-tv, pc, timere, lydoptagelse og afspilning, overskrifter, andre).
CP-Symbols Electrical Series
CP-Symbols Electrical Series

Electrical – Scheme bibliotek indeholder symboler, der anvendes på en række forskellige ordninger, herunder nuværende installationer, lavspændingsinstallationer,
 telekommunikation og andre.

I el – systembiblioteket findes følgende symbolkategorier:

 • Koblingsudstyr, styringsudstyr og beskyttelsesudstyr (kontakter, stik, kontakter, afbrydere, spoler og relæer, selektorer, sikringer, andre, ophørende standarder),
 • Belysning (lamper, nødbelysning, andre)
 • Måleinstrumenter (målinger, målere, termoelementer, andre, ophørte standarder).
 • Produktion og ombygning af elektrisk energi (motorer, generatorer, transformatorer, strømtransformatorer, andre – fx termoelektriske generatorer, roterende omformere; afviklede standarder).
 • Industriel automatisering og måling (detektorer og dyser, målere og optagere, ventiler, aktuatorer, logiske elementer, enheder, styring, symboler for overgangssignaler, andre).
 • Udstyr til brandbeskyttelse og brandbekæmpelse (detektorer, kontrolcentre, andre – fx tøralarmventilestationer).
 • Alarminstallationer (detektorer, signalering, fjernbetjeninger, kaldesystemer, centre, læsere, andre, standse standarder).
 • Installationer (sensorer, omformere, controllere, indgange / udgange, andre),
 • Telekommunikation (filtre, generatorer, konvertere, forstærkere, rabatforbrugere, distributører, radiostationer, telefoner, andre – fx smeltede stjernekoblere).
 • Passive elementer (modstande, kondensatorer, induktorer, forsinkelseslinjer, piezoelektriske, ophørte standarder),
 • Aktive elementer (dioder, transistorer, tyristorer, andre, vakuumrør).
 • Medicin (faciliteter, hospitalsmodtagelse, andre).
 • Udstyr, der anvendes i hus (lydoptagelse og afspilning, timere, andre – fx gyroindikatorer).
 • Linjer (elektrisk transmissionstårn, ledninger og ledninger, produktion og transformation af elektricitet, telekommunikation).
 • Arkitektoniske og topografiske installationsplaner og diagrammer.

Electrical – Belysning bibliotek besidder en database af belysningsarmaturer.

I Electrical – Lighting biblioteket findes følgende symbolkategorier:

 • Belysning (belysning – fx bindende cirkulære lys; belysning – lysstofrør, for eksempel fx panel, reflektor).
 • Philips (bindende industri, binding til indbygget, indbygget downlights, bindende FAREL, bindende eksternt, bindende hængende loft),
 • Lineær belysning (fx system af armaturer til en / to fluorescerende lamper).
CP-Symbols Electrical Series
CP-Symbols Electrical Series

Flowcharts og diagrammer bibliotek indeholder symboler, der bruges i blokkeordninger i mange grene.

I Flowcharts og Diagrambiblioteket findes følgende symbolkategorier:

 • Algoritmer (grundlæggende symboler, sløjfer og databehandling, input / output enheder, lagring og hukommelse, bestem forholdet yderligere).
 • Funktionelle diagrammer (symboler – fx handling, indledende trin, rækkefølge; diagrammer funktion – fx forbindelse, frakobling, puls timer).
 • Netværk (computernetværk – fx scanner, udgang, computer terminal, netværksplacering, servere, servere monteret i stativer, andet – fx fax, mobiltelefon).
 • BPMN – Notering af forretningsprocessmodellering (arrangementer, gateways, aktiviteter, aktivitetsmarkører, opgavetyper, data),
 • Personer,
 • Andre (for eksempel pile, krydsninger)
 • Entitetsforhold (fx 1 til mange, 0 til 1).
 • Eksempler (netværksskema, algoritme for kvadratisk ligning, funktionsskema, flowchart: elektrisk, blokschemat teknologisk, BPMN-skema).

CP-Symbols-programmet indeholder også generelle kommandoer:

 • Linjer (rør, kanaler, kabler) – denne funktion gør det muligt at tegne enkeltlinjelinjer i et skematisk billede.
 • Rammer og tabeller – indeholder et bibliotek med grundlæggende rammer og tegningstabeller.
 • Attributter og beskrivelser – bruges til at redigere attributværdier for et eller flere symboler.
 • Materialeblad – bruges til at oprette specifikationer fra elementer, der anvendes i tegningen.
CP-Symbols Electrical Series

CP-Producenter

Adgang til biblioteker fra mange kendte el- og HVAC- og rørfabrikanter.

CP-Symbols

Et sæt CAD-symboler fra forskellige brancher.

Mulighed for at købe et enkelt bibliotek, hele filial-serien eller et helt sæt (Suite).

Kompatibilitet med de nyeste CAD-programmer.
Mulighed for at oprette specifikationer.

CADprofi

 • Et omfattende program, der hjælper med at designe. 
 • Acess til biblioteker af kendte producenter.
 • Udvidet indhold af symbolbiblioteker og parametriske objekter fra mange standarder.
 • Udformning af evakuering, brand- og sikkerhedsplaner.
 • Mulighed for at udvide databaserne alene.
 • Værktøjer til fuld beskrivelse og projektdetaljer.
 • Kompatibilitet med de nyeste CAD-programmer.
 • Udvidet specifikation skaber.
 • Yderligere udgave kommandoer.